07 July 2015

Borrowed Shapes - arkkitehtuuria kuvina


(FI) Bremenissä ehtii vielä parin viikon ajan katsomaan Eiko Grimbergin kiinnostavaa video- ja valokuvanäyttelyä Borrowed Shapes. Kävin itse näyttelyn avajaisissa ja pääsin juttelemaan taiteilijan kanssa. Hän kertoi tutkineensa aiemmin 60-luvun italialaista rationalismia New Orleansissa ja Modenassa, ja uusi näyttely on aiemman työn jatkumo. "Nyt kohteena on espanjalaisen arkkitehdin Ricardo Bofillin 80-luvun eklektismiä edustava postmoderni arkkitehtuuri Ranskassa. Tyyli poikkeaa italialaisesta, sillä Bofillin arkkitehtuurissa on viitteitä niin antiikkiin kuin myös Ranskan vallankumouksen aikaiseen arkkitehtuuriin." Rakennusten julkisivuissa näkyy koristeellisia elementtejä kuten pylväitä ja kapiteeleja, jotka tuovat mieleen antiikin temppelit ja teatterit. Julkisivut ovat kuitenkin ristiriidassa rakennusten sisätilojen kanssa. Kyse on usein työväestölle esikaupunkiin edullisesti elementeistä rakennetuista asuintaloista, jotka ovat sisältä hyvin vaatimattomia. Korea kuori peittää ja kätkee sisäänsä rakennusten ja niiden asukkaiden todellisen historian.

(IT) A Brema si può vedere ancora per un paio di settimana l'interessante mostra Borrowed Shapes di Eiko Grimberg che consiste in un videosaggio e alcune fotografie. Io sono stata già all'inaugurazione e ho potuto parlare un po' con l'artista. Mi ha raccontato che ha studiato prima il razionalismo italiano degli anni '60 a New Orleans e a Modena e il lavoro continua in questa mostra. "Ora il soggetto è l'architettura postmoderna dell'architetto spagnolo Ricardo Bofill in Francia. Rappresenta l'eclettismo degli anni '80. Lo stile si differenzia da quello italiano perché nell'architettura di Bofill si fa allusione sia all'antichità che all'architettura del periodo della Rivoluzione francese". Nelle facciate degli edifici ci sono elementi decorativi come colonne e capitelli che richiamano templi e teatri antichi. Le facciate sono però in contraddizione con gli interni degli edifici. Spesso si tratta di palazzi costruiti in modo economico in periferia per la classe operaia e gli interni sono molto modesti. La superficie decorativa copre e nasconde dentro di sé la vera storia degli edifici e dei loro abitanti.

(EN) You can still see for a couple of weeks in Bremen Eiko Grimberg's interesting video and photography exhibition Borrowed Shapes. I have been to the opening and had the chance to talk with the artist. He told me that he had previously studied 1960's Italian rationalism in New Orleans and Modena and this exhibition is a continuation of the previous work. "Now the subject is Spanish architect Ricardo Bofill's postmodern architecture in France. It represents 1980's eclecticism. The style is different from the Italian because Bofill's architecture makes allusions both to antiquity and to the architecture in the period of French Revolution." In the facades there are decorative elements like columns and capitals that recall classical temples and theaters. Anyhow, the facades are inconsistent with the interiors of the buildings. Many of the buildings were put up inexpensively in the suburbs as housing for the working class and the interiors are very modest. The decorative surface covers and hides the real history of the buildings and their inhabitants.

K' – Zentrum Aktuelle Kunst, Alexanderstraße 9b, BremenNo comments:

Post a Comment