20 October 2018

Renovation advances


(FI) Hei taas! Tässä tulee pieni kuvasarja siitä, mitä meidän remonttityömaalla parhaillaan tapahtuu. Suuri osa pinnoista on jo valmiina ja osa on jo maalattukin. Usea seinä kaipaa kuitenkin vielä osittaista tai täydellistä tasoitusta ja niitä hommia tehdään koko ensi viikko. Putkimies tulee ensi viikolla myös asentamaan lämmitystä ja wc:n ja kylpyhuoneen kalusteita.

Alakertaan asennettiin tällä viikolla parketit ja sitä ennen oli tarkoitus maalata katot valmiiksi, mutta ihan ei mennyt taas suunnitelmien mukaan. Eteisessä tuli pieni mutka matkaan, sillä maalikerrosten alla oleva alin kerros ei ollut kunnolla kiinni ja katon pinta alkoi varista alas, kun sitä ryhtyi hiomisen jälkeen maalaamaan. Tuo katto pitää siis rapsutella vielä puhtaaksi ja maalata vasta sen jälkeen. Olohuoneen katossa oli myös sen verran paljon paklattavaa, että sekin maalataan uudestaan vasta ensi viikolla.

Tiistaina ja keskiviikkona tulevat keittiöasentajat paikalle, joten jänniä päiviä on tiedossa! Toivotaan että loppurutistus sujuu aikataulun mukaan. Valmiiseen kotiin emme pääse muuttamaan, se on selvää. Näillä näkymin muuton jälkeen jatkuvat portaikon ja väliovien maalaus sekä ullakkotilan rakentaminen asuinkuntoon, mutta tarkoitus olisi, että pari asuinkerrosta olisi muuten suurin piirtein valmiina ennen kuun vaihdetta.


(IT) Ciao! Ecco una serie di foto che mostrano cosa succede nel momento nel nostro cantiere. La maggior parte delle superfici è già pronta e alcune già anche imbiancate. Ci sono però ancora varie pareti che vanno ancora stuccate in parte o completamente quindi continueremo con quel lavoro la prossima settimana. L'idraulico verrà la prossima settimana ad istallare riscaldamenti e le ceramiche dei bagni.

Al piano terra è stato istallato il parquet questa settimana e volevamo imbiancare tutti i soffitti prima di ciò, ma non è andato proprio secondo i nostri piani. Nell'ingresso c'era un vecchio strato di vernice che non era ben aderita al fondo quindi la superficie ha cominciato a scrostarsi quando abbiamo iniziato ad imbiancare dopo la levigatura. Dovremo quindi grattare questo soffitto finché non è completamente pulito e imbiancare solo a quel punto. Anche il soffitto del soggiorno aveva ancora tanti punti da stuccare quindi la seconda passata di bianco verrà data la prossima settimana.

Martedì e mercoledì ci istalleranno la cucina, sono proprio curiosa di vedere il risultato! Speriamo che le prossime cose andranno secondo i piani. È chiaro che la casa non sarà completamente pronta prima del trasloco. Ora sembra che si continuerà a imbiancare la scala e verniciare le porte interne, nonché a costruire la mansarda dopo il trasloco. Per il resto gli spazi al piano terra e al primo piano dovrebbero essere abbastanza pronti prima della fine del mese.


(EN) Hi! Here's a few pictures that show what's happening with our renovation at the moment. Lots of surfaces are already finished and some also painted. Anyhow, there are lots of walls that still need to be partly or completely plastered so we'll continue with that next week. Next week also the plumber will be there installing the heating and the toilet and bathroom fixtures.

This week the parquet floorings were installed downstairs and we wanted to have all the ceilings painted before that but didn't quite succeed. The entry hall ceiling had an old paint layer that wasn't well attached to the base and the whole paint layer started crumbling down when we started painting. We'll need to remove all the paint and plaster rests and repaint on a clean surface after that. Also the living room ceiling still had lots of small holes we needed to fix so the second paint layer will be added next week.

On Tuesday and Wednesday the kitchen installation will take place, so exciting! Let's hope that the rest of the month we'll manage to stay in schedule. We won't move in a finished house, that's obvious. It looks like we'll continue with the staircase and door painting projects, as well as with the attic building when we already live in the house but we aim to have the downstairs and upstairs rooms pretty much ready in the next ten days. 

21 September 2018

Garden before and after


(FI)  Hei pitkästä aikaa! Blogi on taas ollut hunningolla, mutta tämä kuvasarja kertoo hyvin, mihin kaikki mahdollinen aika on viime kuukausina mennyt. Ihanan lämpimät kesäsäät sallivat meidän tehdä puutarhan jo pitkälti valmiiksi ennen muuttoa, joten ensi kesänä kitketään lähinnä vain rikkaruohoja (niitä kyllä riittää, kun piha on ollut vuosia hoitamatta!) ja nautitaan lämpimästä eteläpihasta. Palaan toivottavasti pian myös remonttikuulumisten kera, nyt työmaalla tapahtuu todella paljon yhtaikaa ja alkaa olla myös muuta näytettävää kuin asennettuja putkia ja sähköjohtoja. Hyvää viikonloppua!

(IT) Ciao dopo tanto tempo! Ho trascurato il blog per un bel po' ma queste foto vi spiegheranno, dove abbiamo passato tutto il tempo possibile negli ultimi mesi. Grazie all'estate calda e piena di sole abbiamo potuto praticamente finire di sistemare il giardino della casa nuova prima del trasloco quindi la prossima estate dovremo solo tenere sotto controllo l'erbaccia (ce n'è tantissima, conseguenza del fatto che il giardino è stato lasciato senza cura per parecchi anni.) e goderci il giardino che si affaccia verso sud. Cercherò di tornare presto anche con le notizie sullo stato della ristrutturazione. In questo momento i lavori stanno andando avanti velocissimo e ci sono anche altre cose da mostrare oltre ai tubi e cavi elettrici nuovi. Buon fine settimana!

(EN) Hi, it's been a while! I haven't been able to dedicate any time to the blog lately but these pictures show you what we have been doing during the last months. Thanks to the wonderfully sunny and warm summer we have been able to practically finish the garden projects before moving in, so next year we will just have to root up weed (there's so much of it after years of neglecting the garden!) and enjoy the south-facing garden. I will try to come back soon to tell you about the renovation as well. Things are moving forward really fast at the moment so there are finally other things to show you besides new plumbing and electric wiring. Have a nice weekend!

This is what we had in April
First weeks we were just desperately clearing the space.
We waited for the rhododendrons to bloom
before moving them to the side.
Soon also the old roses started blooming.
White and blue flowers are my favourites.
I painted the stair railing black.
Planning the edging and paving...
The garden starts to find the right shape
and the first planter box is ready.
After installing the paving
we started to build the terrace deck.
Garden furniture moved in as soon as the deck was ready.
Finally everything starts to be done!
We need to do something to the old lawn next summer, though...

14 June 2018

The kitchen wall is gone!


(FI) Pitkä odotus on vihdoin palkittu: remonttifirma sai edellisen kohteen siihen kuntoon, että työmiehet siirtyivät meidän talomme kimppuun. Keittiön ja käytävän välinen kantava seinä ja käytävän alaslaskettu katto saivat eilen kyytiä ja täytyy sanoa, etten melkein uskonut silmiäni, kun menin iltapäivällä katsomaan tilannetta. Pienestä koppikeittiöstä oli tullut ihanan avara tila, johon voin nyt todellakin kuvitella meidän uuden keittiön. (Keittiösuunnitelmaa voi kurkata täältä.)

Tänään asentaja kävi katkaisemassa kaasut ja vedet, joten nyt voimme purkaa myös tiskipöytäkaapiston keittiön nurkasta. Keittiön ja olohuoneen välinen seinä pitää vielä puhkaista tuosta tarjoiluluukun kohdalta, mikä sekin parantaa tilankäyttöä. Parkettifirman mies kävi tänään katsomassa tilannetta, joten nyt odotellaan sieltä tarjousta lattioista. Ilmeisesti kuitenkaan vanhaa mosaiikkia ei kannata kunnostaa, sillä siinä on paljon irtonaisia ja huonokuntoisia paloja, eikä samaa kokoa nykyään löydy valmiina. Ehkä alakertaan siis tulee yhtenäinen parkettilattia, josta olin haaveillut. 

Keittiön ja eteisen välinen aukko pienenee vähän nykyisestä, sillä sen joka reunaan tulee teräspalkki tukemaan kattoa, ja ajattelin myös laskea aukon yläreunaa muiden oviaukkojen tasalle. Näin eteistila erottuu hieman enemmän omaksi kokonaisuudekseen, vaikkei tilojen välille suljettavaa ovea tulekaan.

Nyt näitä remonttipäivityksiä rupeaa toivottavasti tulemaan vähän säännöllisesti, kun hommat alkavat edetä vauhdilla. Remppafirman mukaan muutto lokakuussa on ihan realistinen aikataulu, joten siihen tähdätään!


(IT) La lunga attesa è finalmente finita: l'impresa di costruzioni ha finito con il progetto precedente e ha iniziato a lavorare nella nostra casa. Ieri hanno abbattuto il muro tra la cucina e il corridoio nonché demolito il soffitto ribassato del corridoio. Devo dire che non riuscivo quasi a credere ai miei occhi quando sono andata a vedere la situazione ieri pomeriggio. La cucina piccolina era diventata uno spazio grande ed aperto e ora ci posso immaginare la nostra nuova cucina. (il progetto di cucina si può vedere qui.)

Oggi l'idraulico ha chiuso il gas e l'acqua quindi possiamo smontare anche il mobile lavandino che sta ancora nell'angolo della cucina. Il muro tra la cucina e il soggiorno verrà pure aperto, il che migliorerà ancora l'utilizzo dello spazio. Oggi è venuto anche un tipo a vedere i pavimenti e possiamo aspettare la loro offerta per i nuovi parquet. Sembra che non convenga restaurare il vecchio parquet, visto che ci sono tanti pezzi staccati e rovinati e la dimensione non è quella standard di oggi. Insomma, forse avremo su questo livello il parquet continuo come avevo sognato.

L'apertura tra la cucina e l'ingresso non sarà proprio tanto grande perché su tutti i lati bisogna istallare una trave di supporto. Penso anche di far costruire un po' di muro sopra in modo che sia sullo stesso livello delle altre porte. Così l'ingresso sarà un po' separato dalla cucina, anche se non si potrà chiudere con una porta.

Spero di poter scrivere in seguito post sulla ristrutturazione in modo più regolare, visto che le cose vanno avanti. Secondo la ditta è realistico pensare di fare il trasloco in ottobre. Ecco quindi cosa cercheremo di fare durante le vacanze di autunno!


(EN) The long wait has finally came to an end: our contractor finished their previous project and started to work on our house.Yesterday they removed the wall between the kitchen and the corridor and demolished the dropped ceiling in the corridor. I must say, I almost didn't believe my eyes when I went to see the situation yesterday afternoon. The small kitchen had become an open and spacious room where I can really imagine our new kitchen. (You can see the kitchen plan here.)

Today the plumber turned off the water and the gas so we can disassemble also the sink cabinet in the kitchen corner. The wall between the kitchen and the living room will be opened where there's the serving window so the space solution will be even more practical. Also the parquet company came to see the floors today so we can wait for their bid. Obviously it's not a good idea to restore the old mosaique parquet since there are lots of loose and ruined pieces of wood and the size is not today's standard. Maybe we'll have a new parquet that continues on all this level, just like I wanted.

The opening between the kitchen and the entry hall won't remain quite this open since we'll have steel beams on all sides and I also think it's a good idea to build a  little bit of wall above the opening so that the height will be the same as the other doors. This makes the entry a bit more separate even though there won't be any doors you can close.

I hope to be able to write in the future more regularly posts on the renovation, now that things are moving forward. Our contractor says it's quite realistic to think about moving in October so that's our plan for the autumn holidays!