22 January 2013

Menovinkki

Helsingissä on meneillään italialaisen elokuvan sarja, jota kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. Ensimmäinen elokuva on jo esitetty, mutta muita ehtii vielä katsomaan, eikä sisäänpääsykään maksa mitään. Elokuvissa on englanninkieliset tekstit.Tästä voi vielä klikata Italian kulttuuri-instituutin sivuille, joilta löytää tietoa muistakin tapahtumista.

A Helsinki è in corso una rassegna di cinema italiano. Il primo film è già stato proiettato ma ci sono ancora tanti altri da vedere. L'ingresso è libero e nei film ci sono sottotitoli in inglese. Ecco un link al sito dell'Istituto italiano di cultura dove si trovano informazioni anche su altri eventi.

There's an italian film cycle going on in Helsinki. The first film was already shown but there are still many others to be seen. The entrance is free and there are English subtitles in all the films. Here's a link to the Italian culture institute's site where you can find information on other events as well.


No comments:

Post a Comment