23 September 2016

Vielä vähän Habitarea

Signals
(FI)  Kokosin tähän viimeiseen postaukseen sekalaisia kiinnostavia juttuja Habitaresta. Ensimmäiset kuvat ovat trendianalyytikko Susanna Björklundin kanssa yhteistyössä tuotetusta Signals-vainunäyttelystä. Pidin Signalsista jo viime vuonna, eikä sisustuksen ja muotoilun tulevaisuuden trendejä esitellyt kokonaisuus pettänyt tänäkään vuonna. Jännittäviä yhdistelmiä, visuaalisesti haastavia kokonaisuuksia ja pohdittavaa: tällaista kaipaa uutuustuotteiden esittelyn rinnalle.

Pari seuraavaa kuvaa otin Suomalaisen työn liiton Kodista, jonka suunnitteli Piia Kalliomäki. Tarkoitus oli palata kuvaamaan osastoa kunnolla, mutta sehän olikin sitten niin täynnä väkeä, että nuo kännykkäräpsyt jäivät ainoiksi kuviksi. Kodin konsepti oli mainio, tällaista suomalaisyritysten yhteistyötä näkisin mielläni myös kansainvälisillä messuilla! Muut Pohjoismaathan tällaisia yhteisosastoja jo harrastavat esimerkiksi Milanon huonekalumessuilla.

My O Myn Garage Garage -osastolla oli hieno valikoima trendikkäitä tuotteita, joista osa oli myös myynnissä. Kivasti sommiteltuja esineitä oli pakko pysähtyä tutkimaan useaan otteeseen. Onoman osastolla taideteosten lomaan oli ujutettu myös käyttöesineitä, kuten nuo Kim Simonssonin veistoksen viereen asetellut Anneli Sainion keramiikkavadit.

Fasetti esitteli Habitaressa uudistuotantoon ottamansa Carl-Gustaf Hiort af Ornäsin vuonna 1952 suunnitteleman Siesta-nojatuolin. Hieno kulttuuriteko, jonka myös Habitaren kansainvälinen ystävä, New York Timesin designkriitikko Alice Rawsthorn pani merkille. Rawsthornin kiinnostavimpien tuotteiden ja ilmiöiden lista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Omaksi suosikkituotteekseni valaisin bloggaajien keskustelua varten Kasper Tammelan Islan. Puisen valaisimen sisälle kätkeytyy yllättävä määrä tekniikka, sillä Islan on paitsi näyttävä valaisin, myös langaton kaiutin. Valaisimen kupu on Design Elementin hienopuuseppien valmistama, ledivaloista vastaa Saas Instruments ja kaiuttimen on suunnitellut kaiutinvalmistaja Existence Loudspeakers. Yhteistyö on voimaa tässäkin tapauksessa.

Lampefeberin osastolla risteilivät hauskasti Grupan Arigato-valaisimien varret. Innoluxin tuotteista ihailin Mottowasabin suunnittelemia, ihanan yksinkertaisia  ja monikäyttöisiä Beagle-uutuusvalaisimia. Be&Livillä oli esillä hylly, jonka soikea muoto toi heti mielleyhtymiä vanhoihin valokuvankehyksiin, jollaisissa omalla isoäidilläni oli koko sukupuu seinällä. Oi, mitä nostalgiaa...

Viimeisessä kuvassa ikuistamani ihanat, iloiset suunnittelijat Piia ja Marika ja upea 1kertaa2-mallisto. Lähituotanto, ekologisuus, aidot materiaalit ja pitkäikäisyys ovat selkeästi kasvavia trendejä, ja juuri tällaista ajattelua 1kertaa2-tuotemerkkikin edustaa. On aika unohtaa hetkessä elävä kertakäyttökulttuuri ja nostaa esiin omista perinteistä kumpuavaa osaamista, tähän päivään tuotuna ja laadukkaasti toteutettuna. Tähän suuntaan Habitaressa selvästi kokonaisuudessaan liikuttiin, ja se on minusta hienoa kuin mikä!

Signals
(IT) Ho raccolto in questo post varie cose interessanti alla fiera Habitare a Helsinki. Le prime foto sono dalla mostra Signals, realizzata in collaborazione con la trend analyst Susanna Björklund. Signals che presenta trend futuri di arredamento e design mi è piaciuta l'anno scorso e così anche questa volta. Abbinamenti sorprendenti, insieme visualmente impegnativi e testi da far riflettere: ci vuole qualcosa del genere accanto agli stand che presentano nuovi prodotti.

Le prossime due foto sono dallo stand Koti (Casa) dell'Associazione del lavoro finlandese, progettato da Piia Kalliomäki. Avevo l'intenzione di ritornarci per fare foto migliori ma lo stand era così pieno di gente che le foto scattate con il cellulare sono le uniche che sono riuscita a fare. Il concetto di Koti lo trovo ottimo e questo tipo collaborazione tra le ditte finlandesi lo vorrei vedere anche alle fiere internazionali! Gli altri paesi scandinavi hanno già allestito stand del genere per esempio al Salone del Mobile.

Lo stand Garage Garage di My O Myn presentava una bella selezione di oggetti, una parte dei quali erano anche in vendita. Mi sono fermata varie volte a guardare le belle composizioni. Onoma aveva nascosto tra le opere d'arte anche oggetti per uso quotidiano, per esempio le ciotole di ceramica di Anneli Sainio che stanno accanto alla statua di Kim Simonsson.

Fasetti ha presentato ad Habitare la potrona Siesta di Carl-Gustaf Hiort af Ornäs, progettata nel 1952 e ripresa ora in produzione. Un'iniziativa culturale formidabile che è stata notata anche dall'Amica Internazionale di Habitare, design critic Alice Rawsthorne del New York Times. Tutta la lista dei prodotti e fenomeni più interessanti secondo Alice Rawsthorne si trova qui.

Il prodotto che io ho scelto come mio preferito per la discussione dei blogger sul palco giovedì mattina è Isla dell'architetto d'interni Kasper Tammela. Dentro la lampada in legno c'è una quantità sorprendente di tecnologia: Isla non è solo una lampada ma anche un altoparlante wireless. La parte in legno è stata realizzata dalla falegnameria Design Element, le lampade a led vengono da Saas Instruments e l'altoparlante è stato progettato da Existence Loudspeakers. C'è quindi una bella collaborazione dietro questo prodotto innovativo.

Nello stand di Lampefeber le braccia delle lampade Arigato di Grupa si incrocavano in modo simpatico. Tra i prodotti di Innolux la nuova lampada semplice ma versatile Beagle, design Mottowasabi, ha catturato la mia attenzione.  Be&Liv ha presentato uno scaffale la cui forma ovale mi ricorda delle vecchie cornici con le foto di famiglia alla parete della mia nonna. Che nostalgia...

Nell'ultima foto ci sono le simpatiche e allegre designer Piia e Marika e la loro collezione 1kertaa2 ovvero 1x2. Produzione locale, sostenibilità, materiali naturali e design classico sono trend in crescita e il marchio 1x2 è un attimo esempio di questo tipo di ideologia. È ora di dimenticare la cultura dell'usa e getta che vive solo in questo momento e concentrarsi sul design che nasce dalle proprie tradizioni, ma ne è un'interpretazione moderna e di alta qualità. Habitare stava chiaramente andando in questa direzione e ne sono proprio contenta!

Signals
(EN) I collected in this last post various interesting seen at the Habitare fair. The first pictures are from the exhibition Signals, created in collaboration with trend analyst Susanna Björklund. I really liked Signals last year and the interiors that introduced future trends in home decoration and design met my expectations also this time. Exciting combinations, visually challenging compositions and texts that make you think: you really need something like this next to the stands that show novelties.

The next two pictures are from the Koti (Home) stand by the Association for Finnish Work, designed by Piia Kalliomäki. I intended to return to the stand to take better pictures but it was so full of people that I had to forget it and the mobile phone pictures are the only ones I got. I loved the concept; I would really like to see this kind of collaboration between Finnish companies also at the international fairs! The other Scandinavian have already built common stands like this for example at the Milan Furniture Fair.

The Garage Garage stand by My O Myn had a great selection of items, part of which were also for sale. I stopped more than once to look at the beautifully arranged objects. The Onoma stand hid some articles for daily use between artwork, for example the yellow ceramic dishes by Anneli Sainio next to the statue by Kim Simonsson.

Fasetti presented at the Habitare fair the Siesta armchair by Carl-Gustaf Hiort af Ornäs, designed in 1952 and taken again into production after various decades. This wonderful initiative that supports the Finnish cultural heritage was noticed also by the first International Friend of Habitare, design critic Alice Rawsthorn from The New York Times. You can see the complete list of the most interesting products and phenomena chosen by Rawsthorn here.

My favourite product that I chose for the bloggers' discussion on the stage on Thursday morning is Isla by interior architect Kasper Tammela. Inside the wooden pendant light hides a surprising amount of high tecnology; beside a light, Isla is also a wireless loudspeaker. The wooden shade is made by Design Element's carpenters, the led lights are by Saas Instruments and the loudspeaker is designed by loudspeaker producer Existence Loudspeakers. This product it thus born as a result of a clever collaboration.

At the Lampefeber stand the Arigato lights by Grupa formed funny composition. The new simple but multiuse Beagle light, design Mottowasabi, was my favourite among the Innolux products.  Be&Liv's new shelf reminded me of the old photo frames on my grandma's wall. Oh, the nostalgy!

In the last picture there are two happy designers, Piia and Marika, and their 1kertaa2 (1x2) collection. Local production, sustainability,  natural materials and timeless design are growing trends that suit also the 1kertaa2 philosophy. It's time to go against the throw-away society and turn the attention to design that gets inspiration from the own heritage, but is a modern interpretation of it on a high quality level. This tendency was clearly visible at Habitare and I couldn't be happier!

Koti
Koti
Garage Garage
Garage Garage
Garage Garage
Onoma
Fasetti
Kasper Tammela/ Isla
Lampefeber

Innolux
Be&Liv
1kertaa2

No comments:

Post a Comment